Spevnenie svahov pomocou tvaroviek

Spevnenie svahov na Vašej záhrade nie je iba vecou estetickú ale tiež veľmi praktickou. Poradíme Vám, ako správne postupovať pri spevňovaní svahov pomocou tvaroviek.
1. Pre docielenie trvalého spevnenia svahu je potrebný vhodný základ. Napnite povraz tak, aby ste určili rozsah základu. Pre postavenie steny do výšky 100 cm preveďte výkop cca do hĺbky 40 cm.

2. Aby ste zabránili opätovnému zosuvu pôdy, zakryte svah doskami. Do výkopu následne naneste ochrannú vrstvu proti mrazu tak, aby po zhustnutia dosiahla výšku 20 cm. Na túto vrstvu nalejte vlhký betón do výšky 10 cm.

3. Pre postavenie steny vyššej ako 100 cm preveďte výkop do hĺbky 80 cm a na ochrannú vrstvu proti mrazu nalejte betón do výšky minimálne 20 cm.

4. Betón do výkopu nalejte krátko predtým, ako budete usadzovať tvarovky. Nanášajte betón postupne v miestach, kde tvarovky usadzuje, pretože pri ich pokladaní musí byť betón ešte vlhký. Typ: Zvoľte hĺbku základu tak, aby aspoň spodná vrstva tvaroviek bola usadená v zemine.

5. Usadzovanie tvaroviek: Najprv určte presný priebeh spodnej rady pomocou napnutého povrazu. Ak používate tvarovky, ktorých dve strany majú tvar oblúka prehnutý dovnútra, položte tvarovku tak, aby oblúk bol umiestnený na začiatku radu.

6. Pri takomto postupe budete mať kedykoľvek možnosť upraviť nasmerovanie nasledujúcich tvaroviek. Tvarovku do betónu ľahko zaklopte kladivkom (používajte len gumové kladivko) tak, aby spočívala vodorovne na základu.

7. Teraz položte ďalšiu tvarovku. Medzi všetkými tvarovkami ponechávajte odstup 5 mm. Tento odstup je dôležitý pre možnosť vyrovnania výrobnej tolerancie.

8. Spodný rad zasypte do 1/3 výšky hrubým pieskom. Tento krok je dôležitý pre zamedzenie škôd spôsobených mrazom v prípade nedostatočného odtoku vody. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti v zásypu, môžete doň zabudovať niekoľko odtokových žliabkov.

9. Materiál použitý na zasypanie rady tvaroviek musí byť mrazuvzdorný. Pretože sú ďalšie rady spravidla umiestnené viac vzadu a zadnou časťou spočívajú na tomto materiáli, je potrebné, aby zásyp bol dostatočne pevný.

10. Tvarovky dosypte po okraj záhradnou zeminou.

11. Teraz vytvorte ďalšiu radu tvaroviek, ktorá bude oproti spodnej rade posunutá dozadu. Rad upevnite zásypom z hrubého piesku a do tvaroviek nalejte ochrannú vrstvu proti mrazu a betón.

12. Pracujte rovnakým spôsobom aj u ďalších radov. Teraz Vám zostáva zasadiť do tvaroviek kvetiny. Hotovo! Hornbach Vám praje príjemnú zábavu s novými tvarovkami.

Patrik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *