Obloženie stien profilovanými doskami

Profilované dosky sú vyrobené z masívneho dreva. Ponúkame Vám niekoľko odporúčaní, ktoré Vám uľahčia prácu. Pred začatím práce skladujte dosky niekoľko dní v miestnosti, kde s nimi budete pracovať. Je dobré dosky uložiť voľne, aby sa mohla čo najviac prispôsobiť priestorovému klímy. Neošetrené drevo je potrebné pred montážou natrieť, resp. lazúrovať. Dosky režte tak, aby sa drevené vlákna na čelnej strane neštěpila. Pri rezaní pílou používajte vedenie rezu, aby ste docielili presného pravého uhla.

1. Zvislé obloženie stien

Profilované dosky je možné umiestniť zvisle aj vodorovne. Možno ich skladať aj pod iným uhlom, ale spodná konštrukcia musí s vrchnou radom v každom prípade zvierať presne pod uhlom 90 °. Po pripevnení konštrukčného rámu z hobľovaných strešných lát môžete začať obkladať. Pri vnútorných uhlov odrežte poslednú dosku pred rohom tak, aby mohlo byť nadväzujúca doska pripevnené pod uhlom 90 °. U tohto predchádzajúceho dosky odrežte pero. Nasledujúce dosky montujte rovnakým spôsobom.

V prípade vonkajšieho uhla pripevnite všetky dosky až do predposledného. Posledná doska potom zarežte na potrebnú dĺžku k rohu. Reznú hranu ohobľujte a zabrúste. Upravenú hranu natrite. Nakoniec poslednú dosku priskrutkujte a u nadväzujúceho dosky odrežte pero. Túto plochu tiež vyhlaďte av danom prípade natrite. Toto dosky potom pripevnite pod uhlom 90 °.

2. Vodorovné obloženie stien

Pri vodorovnej montáži profilovaných dosiek musia byť spodné konštrukcie umiestnená zvisle. Tu je tiež potrebné dodržiavať vnútorné i vonkajšie rohy. Pri obkladaní vnútorných rohov je najjednoduchšou metódou tupý spoj profilovaných dosiek. Rezné hrany potom zakryte lištou s vydutým zaoblením. Lištu pripevnite jemnými drôtenými klincami. Nie sú potom takmer vidieť.

Ďalšou možnosťou obloženia vnútorných rohov je šikmý rez. Toto prevedenie je trochu pracnejšie. Dosky zrežte v rohu pod uhlom 45 °. Pri skladaní dosiek je treba dávať pozor na to, aby sa pokosové rezy k sebe správne napájali.

Pri vonkajších rohov spodnú konštrukciu umiestnite tak, aby bolo možné profilované dosky v rohoch pripevniť tak, ako je zobrazené vyššie. Upravte dĺžku dosiek a namontujte ich tak, aby na seba doliehali na doraz. Spoje dosiek pripevnite klince. U čistých rezov úkosované môžete tieto spoje ponechať v tejto podobe (napr. V úžitkových miestnostiach). V obytných miestnostiach sa kladú na optický vzhľad väčšie nároky. Tu vonkajší roh zakryte rohovou lištou z dreva. Tú pripevnite klinčeky a klincové hlavičky zatrite voskom.

3. Spojenie profilovaných dosiek

Pre spájanie profilovaných dosiek používajte vždy klátiky (odpad z profilovaných dosiek). Na hrany profilovaných dosiek nikdy netlčte priamo kladivom. Vlastné spojenie dosiek sa vykonáva pomocou špeciálnych úchytiek, ktoré po dokončení montáže nie sú vidieť.

Stropné prechody

Spoje v oblasti stropu môžete zakryť pomocou dilatačných drevených vložiek alebo rohových líšt. Pri montáži dilatačných drevených vložiek sa pripevňujú hobľované dosky priebežne na stropný prechod. Ich zadnú hranu ohobľujte šikmo. Potom dosky bez problémov priliehajú k stropu. Pri použití stropnej lišty sa profilované dosky montujú s odstupom niekoľkých milimetrov od stropu. Väčšina rohových líšt podľa dĺžky k sebe lícuje pod uhlom 45 °.

Profilované dosky vo vlhkých priestoroch

Vo vlhkých priestoroch je možné ošetrené profilované dosky bez problému použiť. Dávajte pri tom pozor, aby bola za doskami zaistená cirkulácia vzduchu. V závislosti na smere montáže a potrebných spodných konštrukcií je potreba ešte priečne latovanie. Pri vodorovnej montáží pripevnite profilované dosky tak, aby pera na doskách ukazovala smerom nahoru.Tak sa v dutine drážky nemôže hromadiť vlhkosť. U stropu musí byť zaistené vonkajšie prúdenie vzduchu. Za týmto účelom stačí odstup od stropu 2cm. Aj u podlahových spojov musíte ponechať dostatočne veľké otvory. U zvisle montovaných dosiek zrežte spodnej hrany pod uhlom 45 °, čím umožníte rýchle stekanie striekajúcej vody.

Pojmy pre profilované dosky

Tip

V prípade montáže profilovaných dosiek máte veľa možností pre umiestnenie elektrického vedenia. Môžete napr. Namontovať halogénový žiarič a získať tak moderné osvetlenie. Miesto sa dobre hodí ukrytie elek tronický či anténových káblov. Potrebné otvory pre vývod týchto káblov možno vylíznout okružnou pílou (doplnková súčasť vŕtačky).

Patrik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *