Nové možnosti so sadrokartónom

Plánujete obloženie stien sadrokartónom? Alebo chcete zakryť sadrokartónom nepekný strop v starej zástavbe či surový strop v novej zástavbe? Poradíme vám, ako spracovať sadrokartónové dosky, ako vyrobiť priečky a ako postupovať pri samotnom obkladaní.

 

1. Suchá omietka so sadrokartónovými doskami

Pri stenách so suchou omietkou sa uchytia dosky pomocou sadrového viazacieho spojiva priamo na masívny podklad. Po narezaní dosiek na potrebný rozmer sa rozdelí viazacie spojivo v jednotlivých dávkach vo vzdialenosti as 30 – 40 cm na zadnú stranu dosky a dosky sa potom priložia na stenu. V oblasti okenného ostenia sa viazacie spojivo nanesie na zadnú stranu dosky celoplošne. Jednotlivé dosky sa poklepú gumovým kladivom a vodovážnou latou a vyrovnajú sa tesne bez škár zvisle a vodorovne. Pre lepšie schnutie viazacieho pojiva dodržiavajte odstup od stropu a podlahy.

2. Sanácia stien

Pri nerovných murovaných stenách je nutné predsadenie. K tomu sa upevňovací strmeň s podloženým tesnením pripevní hmoždinkami v bodoch vo vzdialenosti po 62,5cm. Izolačné dosky možno teraz umiestniť tesne narazené priamo na stenu a upevňovacie strmene pretlačiť. Kovové profily CW sa zvisle vsadia vo vzdialenosti osí 62,5cm. Izolačné dosky sa zabudujú a potom sa prevedie opláštenie sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5mm. Na upevnenie sa použijú samopřezné skrutky dlhé 35mm (vo vzdialenosti 25cm).

Upozornenie: pri tepelne izolačných konštrukciách vonkajších stien je nutné medzi izoláciu a sadrokartónovú dosku vložiť parotesnú fóliu.

Predsadeniu možno vykonávať aj pomocou drevených lát. K tomu sa na stenu upevnia zvisle a vodorovne pomocou hmoždiniek a skrutiek drevené laty 50 / 30cm. Podložením drevených klinov pod latovaním je presné vyrovnanie ľahké. Po prípadnej tepelnej izolácii dutiny možno vykonať opláštenie sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5mm.

Tipy na upevnenie hmoždiniek:

Ak sú steny už obložené sadrokartónovými doskami, musia sa upevniť najrôznejšie veci. U malých záťažou často postačí háčik. U väčších záťaží sa nedá obísť upevnenie pomocou hmoždiniek, ktoré sa za sadrokartónovou doskou zauzlia, sú k dostaniu špeciálne hmoždinky do sadrokartónu. Tie možno upevniť pomocou dodávaného zavrtávacieho náradia pre vŕtačku priamo bez predvŕtania.

3. Nové obloženie stropu

Sadrokartónová obloženie stropu sú vhodné ako uzavretie priestoru u nepekných stropov v starej zástavbe a surových stropov v novej zástavbe. Základné latovanie z drevených latiek 60 / 40mm sa pripevní pomocou hmoždiniek pri betónových stropov a pri stropoch s drevenými rámami sa upevnia pomocou skrutiek do dreva. Základné latovanie sa presne vyrovná pomocou vodováhy a prípadne dorovná podložením drevenými klátiky. Priečne položené nosné latovanie sa upevní samoreznými vrutmi dlhými 55mm v bodoch kríženia lát. Medzipriestory možno vyplniť izolačnou vložkou ako protihlukovú a tepelnou izoláciou. Sadrokartónové dosky hrúbky 12,5mm sa naskrutkujú pomocou skrutiek dlhých 35mm vo vzdialenosti 20cm.

Spracovanie sadrokartónových dosiek

Sadrokartónové dosky je možné spracovávať celkom ľahko. Na vykonávanie rovných rezov sa nareže povrch dosky pozdĺž nejakej podložky (oceľová lišta) nožom a potom sa opatrne odlomí. Kartónová vrstva na zadnej strane sa oddelí nožom. Hrany rezu možno uhladiť hoblíkom na hrany. Rezanie dosiek je možné vykonávať tiež pílkou chvostovkou alebo dierovkou. Pre dosiahnutie rovných rezov používajte vodiacu lištu.

Pred položením dosiek na stenu sa musí vykonať výrezy pre všetky potrebné otvory pre zásuvky a iné inštalácie. K tomu je vhodné použiť vyrezávací záhlbník na vŕtačku.

Škáry v mieste dotyku dosiek a prípadná vylomenie pri otvoroch sa dá uzavrieť vyrovnávacími stierkami a tmelmi a po zaschnutí zahladiť brúsnym papierom.

Výroba priečok

Pomocou systému priečok je možné samostatne vytvárať individuálne delenie priestoru.

Systém priečok sa skladá z vodorovných (UW) a zvislých (CW) kovových profilov, ktoré sa z oboch strán opláštia sadrokartónovými doskami. Po presnom narysovanie priebehu stien na podlahe, na stenách a na strope sa najprv nožnicami na plech alebo pílou na kov narežú profily UW pre strop a podlahu. Pre optimálnu zvukovú izoláciu sa tieto profily na zadnej strane opatria príslušnou tesniacou páskou.

Narezané profily UW sa pripevnia hmoždinkami podľa značenia na strope a podlahe (vzdialenosť hmoždiniek 50cm). Napojenie na stenách sa vykonáva pomocou profilov CW. Aj tu sa pokladá tesniaci pásik. Ďalšie profily CW sa najprv zasunú do spodného a potom do horného profilu UW a vyrovnajú sa zvisle na vzdialenosť osí 62,5cm. Teraz možno dosky (125cm široké) upevniť na prvej strane steny samoreznými skrutkami (tj. Bez predvŕtania) na profiloch (vzdialenosť skrutiek 25cm).

Po opláštení prvej strany steny možno dutiny steny umiestniť izoláciu z minerálneho vlákna. Z druhej strany steny začína opláštenie doskou polovičnej šírky. Presedené dosiek oproti protiľahlej stene získa priečka svoju konečnou stabilitu. Miesta dotyku dosiek sa hlavičky skrutiek možno teraz zastierkovať.

Patrik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *