Pre ktorú domácnosť sa hodí tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlá sú moderným trendom, ktorý začína využívať čoraz viac domácností. Avšak, je tepelné čerpadlo vhodným riešením aj do tej vašej domácnosti? S veľkou pravdepodobnosťou áno! Tepelné čerpadlá sú ekologickým zdrojom energie. Využívajú sa na výrobu teplej úžitkovej vody, ktorú je možné využívať na vykurovanie, prípadne ako teplú vodu v…

Európa zaraďuje vyššiu rýchlosť v odklone od tuhých palív, profitujú z toho tepelné čerpadlá

Green Deal zaradený do života Európskou komisiou ešte zrýchľuje odklon členských krajín Európskej únie od neekologických zdrojov energií, tj. uhlia, zemného plynu, vykurovacích olejov, a v niektorých krajinách dokonca aj dreva. Zníženie emisií skleníkových plynov, hlavného cieľa tohto úsilia, má byť dosiahnuté pozitívnou aj negatívnou motiváciou, tj. príspevky na obstaranie…