Európa zaraďuje vyššiu rýchlosť v odklone od tuhých palív, profitujú z toho tepelné čerpadlá

Green Deal zaradený do života Európskou komisiou ešte zrýchľuje odklon členských krajín Európskej únie od neekologických zdrojov energií, tj. uhlia, zemného plynu, vykurovacích olejov, a v niektorých krajinách dokonca aj dreva.

Zníženie emisií skleníkových plynov, hlavného cieľa tohto úsilia, má byť dosiahnuté pozitívnou aj negatívnou motiváciou, tj. príspevky na obstaranie ekologických zdrojov energií a na druhú stranu zákazmi či zdražovaním užívania neekologických zdrojov. Ak sa dnes rozhodujete o tom, aký zdroj tepla si zaobstaráte do svojej nehnuteľnosti, mali by ste brať do úvahy aj aktuálne trendy v oblasti energetiky.

V prípade výroby tepla a teplej vody ťažia z aktuálnych trendov najviac tepelné čerpadlá, ktorých rozšírenie podporuje celý rad členských krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, ktoré dokonca patrí k trhom s najvyššími nárastmi do prevádzky uvedených tepelných čerpadiel na obyvateľa v Európe. Prečo zrovna tento zdroj tepla? Dôvodov je hneď niekoľko:

  • Tepelné čerpadlá využívajú na výrobu tepla a teplej vody ekologické zdroje, tj. geotermálne teplo, vonkajší vzduch.
  • Tepelné čerpadlá majú vysokú efektivitu prevádzky, tj. vyrobia mnohonásobne viac energie, než koľko spotrebujú.
  • Tepelné čerpadlá majú dlhú očakávanú životnosť, ponúkajú teda dlhodobé riešenie odklonu od fosílnych palív.
  • Tepelné čerpadlá možno využívať po celej Európe tak, ako sa aj nimi využívané zdroje na výrobu tepla a teplej vody (vonkajší vzduch, geotermálne teplo) nachádza v neobmedzenom množstve naprieč kontinentom.
  • Okrem samotného tepla sú schopné lacno a spoľahlivo dodať aj veľké množstvo teplej vody (pozn. neplatí pre všetky typy tepelných čerpadiel).

V Škandinávii spoliehajú na tepelné čerpadlá už viac ako 50 rokov

K prvému masívnemu rozšíreniu tepelných čerpadiel v Európe došlo už v 70. rokoch 20. storočia, kedy sa v Škandinávii začali nahrádzať kotle na vykurovací olej. Ešte dnes nájdeme vo Švédsku jednotky uvedené do prevádzky v tejto dobe. Skúsenosti domácností zo Škandinávie ukazujú, že tepelné čerpadlá dokážu spoľahlivo fungovať po mnoho rokov aj v drsných severských podmienkach, tuzemské mierne zimy pre nich teda nie sú žiadnou výzvou. Dôležité je však:

  • Vybrať typ tepelného čerpadla, ktorý je vhodný pre Vaše potreby. Vhodnosť jednotlivých typov ovplyvňujú napr.: dispozície nehnuteľnosti, očakávaná spotreba tepla, požiadavka na dodávky teplej vody a pod.
  • Vybrať si kvalitné tepelné čerpadlo, ideálne také, ktorého vlastnosti boli overené nezávislým skúšobným ústavom.
  • Vybrať spoľahlivého obchodného partnera, ktorý vám nielenže odporučí vhodný typ čerpadla, ale zároveň je schopný aj zariadenie inštalovať a servisovať.
admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *