Dlažba DITON – správna pokládka, základ životnosti vonkajšej dlažby

ámková dlažba je dnes vyrábaná v mnohých farebných a rozmerových variantoch. Dlažba sa dnes líšia aj rôznymi typmi povrchov, jednoducho sa dnes betónová dlažba stáva čím ďalej tým populárnejšie a jej využitie rastie z roka na rok. Pomaly nastáva koniec rozpraskaným a rozrezaným asfaltovým chodníkom, a na ich miesto sa dnes do popredia dostáva práve dlažba. Vonkajšia dlažba je jednoducho praktickejšie a krajší variantom asfaltu.
Ponechajte v túto chvíľu stranou bohatosť farebnej škály, ktoré vonkajšia dlažba dnes ponúka a ktoré má spoločnosť DITON (jeden z popredných výrobcov vonkajšej dlažby a prvkov záhradnej architektúry) v sortimente a zamerajme sa na technickú stránku dlažby.

Betónová dlažba DITON má oproti asfaltovému povrchu, ak vynecháme aj rozobrateľnosť pokládky, úplne jasnú výhodu. Tou výhodou je priepustnosť vody, ktorá zámková dlažba umožňuje, do okolia a tým šetrnosť k okolitej zeleni. Z asfaltového povrchu musí vodu odvádzať kanalizačný systém v podloží. Tým voda odteká preč (väčšinou do čističiek odpadových vôd) a okolie také plochy rýchlo vysychá. Betónová dlažba DITON vodu naopak prepúšťa do podložia a tým na povrchu nevznikajú kaluže a voda je dodávaná zeminou do okolitej zelene.
Vonkajšia dlažba DITON je vyrábaná s dôrazom na ekologicky šetrný postup výroby. Dlažba DITON je vyrábaná zo surovín, ktoré sú prírodného pôvodu a tým najmodernejším spôsobom a na moderných strojoch s minimálnym dopadom na životné prostredie.
Dlažba spoločnosti DITON sa podľa parametrov jednotlivého druhu dlažby dá použiť prakticky na každý povrch, kde chceme dosiahnuť ako vysokej pevnosti povrchu, tak i príjemného vzhľadu. Dlažba je mrazuvzdorná, odolná proti požiaru, vďaka modernej výrobe je vyrábaná s vysokou rozmerovou presnosťou, ktorá uľahčí jej pokládku.
Ako sa však zámková dlažba pokladá? Správny postup je potrebný na to aby Vám dlažba vydržala aj desaťročia.

Ako klásť dlažbu DITON

Podložie

Medzi najdôležitejšie fázy pokládky patrí správne prevedenie podkladových vrstiev, len tak dokážeme vyrobiť kvalitné spevnenú plochu, ktoré nám ako vonkajšia dlažba bude slúžiť hŕbu ďalších rokov. Ani tá najlepšia dlažba zo sortimentu spoločnosti DITON nezmierni nedostatky v podloží. Je treba brať do úvahy, že zloženie jednotlivých podkladových vrstiev je vždy závislé na geologických podmienkach a predpokladaných budúcich zaťaženie, ktoré musia zámková dlažba zniesť. Iné podložie bude pre pochôdzne chodník a celkom iné pre veľké zaťaženie priemyselných plôch.

Pred začatím prác súvisiacich s pokládkou, ktoré betónová dlažba vyžaduje, vykonáme zmršteniu zemný pláne v spáde budúcej plochy a jej dokonalé zhutnenie.

Najvhodnejším materiálom na prípravu podkladových vrstiev je drvené kamenivo jednotlivých frakcií 32-63mm, 16-32mm a 8-16mm. Veľmi dôležité je ich správne a dôkladné zhutnenie. Jednotlivé vrstvy hutníme zvlášť, prípadne po ich častiach s hrúbkou 10 -15cm. Nesmieme zabudnúť, že podkladové vrstvy sa vykonávajú v spáde budúcej podkladovej vrstvy.

Tab: Orientačné zloženie podkladových vrstiev pri pokládke dlažby DITON – pre zväčšenie kliknite na tabuľku

Na zhotovenie ukladacie vrstvy hrúbky 50 mm, ktoré zámková dlažba potrebuje, použijeme drvené kamenivo frakcie 4-8 mm, ktoré jednosmerným urovnáme na vyspádované a riadne zhutnené podkladovej vrstvy. Túto vrstvu už nehutníme! Drevenú či oceľovú latou kamenivo stiahneme s max. Presnosťou na požadovanú výšku. Spád plochy min. 2% v pozdĺžnom aj priečnom smere. Pri stanovení potrebnej výšky, musíme brať do úvahy budúci pokles celej plochy o cca 8 mm v dôsledku konečného zhutnenia. Až na malé výnimky nie je žiaduce klásť dlažobné kamene do betónovej lóže, kde betónová dlažba nedokáže ďalej pracovať.

Vonkajšia dlažba – Kladenie

Vlastná pokládka sa vykonáva v celej šírke medzi obrubníky či do priestoru, ktorý si vytýčime vymeriavaní povrázky. Pri pokládke je nutné postupovať proti spádu dláždenej plochy. Dlažobné kamene sa kladú v smere od seba tak, že je do poležanie dlažby možno ihneď stúpať. Je nutné si však dávať pozor, aby sme nevstúpili do pripravenej ukladacie vrstvy. Vonkajšia dlažba sa kladie na zraz. Škáry, ktoré je nutné zachovať, dlažba DITON už má vymedzené dištančníkmi z výroby. Pri pokládke je nutné dbať na rovnomerné línie spárovanie.
Pre dosiahnutie skvelého vzhľadu, ktoré dlažba vie poskytnúť, odporúčame vždy odoberať kamene z viacerých paliet naraz, predíde sa tak prípadným dočasným farebným kontrastom na vydláždenej ploche a výsledok potom bude vyzerať kompaktnejšie.

Hutnenia

Novo vydláždenú plocha hutníme dvakrát vibračnou doskou s gumovou ochranou. Prvýkrát hutníme po položení dlažby, druhýkrát po prvom zapieskované. Pred hutnením je nutné plochu dôkladne zamiesť, aby sme sa vyvarovali prípadného poškodenia dlažby DITON. Hutnením sa zrovnajú prípadné výškové výrobné tolerancie jednotlivých dlaždíc.

Zapieskované

Zapieskované škár vykonávame dvakrát a to kremičitým pieskom frakcie 0-2 mm, vždy po zhutnení plochy vibračnou doskou. Pozor na piesky s veľkým podielom hlinitých častíc. Do konečného a úplného zapieskované nezaťažujte dlažbu na maximum.
Finálnym zapískováním je dlažba pripravená na užívanie.

Hoci sa postup pokládky môže zdať zložitý, nie je tomu tak. Nezabudnite však, že ak Vám má vonkajšia dlažba vydržať celé desaťročia, je nutné ju položiť naozaj precízne.

Ako všade aj tu platí, že z nekvalitného vstupného materiálu kvalitný výrobok nevyrobíte. Je teda nutné pri nákupe dlažby prihliadnuť k ponuke a histórii firmy. Napríklad dlažba spoločnosti DITON s.r.o. je jedna z najkvalitnejších dlažieb na našom trhu. Je to dané modernými technológiami, prísnou kontrolou kvality, dodržiavaním vstupných, medzioperačných a výstupných kontrol a technologických postupov pri výrobe.

Odborníkmi zo spoločnosti DITON sme boli pozvaní na prehliadku jedného z ich výrobných závodov a medzi rečou nám predstavili ich sortiment, ktorý je naozaj úctyhodný. Do výrobného programu spoločnosti patrí nielen dlažba, ale aj palisády, obrubníky, zatrávňovacie tvárnice, svahové tvárnice, ploty, stratené debnenie, kanalizačné program. Treba podotknúť, že všetko je vyrábané s najväčšou starostlivosť a za dohľadu kontrolórov kvality.

Patrik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *