Vlhkosť vzduchu a jej vplyv na zdravie

Udržiavanie správnej hladiny vlhkosti domu má zásadný význam pre vašu pohodu a vaše zdravie. Oba extrémne výkyvy majú nepriaznivé účinky; nízka vlhkosť vzduchu môže spôsobiť dýchacie ťažkosti a škody na drevených dverách, oknách a na nábytku, a je tu zvýšená možnosť poranenia elektrickým prúdom kvôli zvýšenej statickej energie. Na druhej…