8 eko-faktov, ktoré zmenia váš pohľad na svet

Prítomnosť človeka v ekosystéme je normálna a očakávaná, podobne ako fakt, že aj ľudia, rovnako ako rastliny a zvieratá, potrebujú potravu, vodu a prístrešie. Menej predvídateľné a očakávané je už ale logické správanie populácie pri narábaní s prírodnými zdrojmi. Tie sa dramaticky míňajú a ľudia pomaly ale isto začínajú žiť…